Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "På siste Nordsjø-konferanse blei det inngått ein avtale om 50 % reduksjon av næringsstoffene i havet innen 1995 (fra 1985-nivå).

Vil Noreg prøve å innfri desse krava tidlegare?"


Les hele debatten