Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til næringsministeren


Besvart: 01.06.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Etter undersøkelse av norske husflids- og småindustriprodukter til Epcot-senteret i USA viste det seg at det fantes mange produkter, og også et marked for disse. Det ble samtidig skapt en forventning om at noe skulle skje.

Hva gjøres for å koordinere arbeidet med å få norsk husflid og små- industri markedsført i utlandet?"


Les hele debatten