Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt det er Venstre og Kristelig Folkeparti som styrer klimapolitikken, eller om Høyre helt frivillig foreslår denne politikken, som vil flytte verdier og arbeidsplasser ut av landet, med henvisning til regjeringens klimamelding

Datert: 03.02.2021
Besvart: 03.02.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Mitt spørsmål går til finansministeren, men først har jeg et behov for å referere til en av representanten Slagsvold Vedums tidligere statsråder fra samme parti, som ønsket at Norge skulle være Europas grønne batteri og eksportere mest mulig strøm ut. Vi vet hva som ville skjedd med norske strømpriser, hvis det hadde skjedd.

Norge er i en unik posisjon til å håndtere krisen på grunn av oljeformuen vår. Bare det siste året har oljefondet økt med over 1 000 mrd. kr. Fremskrittspartiet mener at vi ikke skal være redd for å bruke penger nå, for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen. Derfor har vi styrket betydelig de krisepakkene som regjeringen har lagt fram.

Over 200 000 personer er nå meldt helt ledig, ifølge Navs siste tall. Samtidig med at Norge står i denne krisen, legger regjeringen fram en klimamelding som i praksis kan flagge ut tusenvis av norske industriarbeidsplasser i årene som kommer. Høyre vil altså innføre særnorske, skyhøye skatter og avgifter som kan ta knekken på norske arbeidsplasser. I tillegg kan det føre til høyere utslipp fordi produksjonen flyttes til land med mindre kostnader og krav. Regjeringen foreslår dette uten å svare på hvilke konsekvenser det vil ha. Det kommer på toppen av at flere partier i denne sal ønsker å legge ned olje- og gassnæringen, som er den viktigste næringen for landet. De samme partiene bruker gladelig disse pengene som hardtarbeidende oljearbeidere og et kunnskapsmiljø i verdensklasse har skaffet landet.

Også oljenæringen skal få svi gjennom særnorske skatter og avgifter. En CO2-avgift på 2 000 kr, som Høyre nå har foreslått, har MDG foreslått før. Da mente Høyre det var uansvarlig. For å understreke det: Fremskrittspartiet kommer aldri til å støtte dette.

Mitt spørsmål er: Er det Venstre og Kristelig Folkeparti som styrer klimapolitikken, eller foreslår Høyre denne politikken, som vil flytte verdier og arbeidsplasser ut av landet, helt frivillig?


Les hele debatten