Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til olje- og energiministeren


Besvart: 01.06.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Av fleire grunnar hastar det med å få fram ein gassrørledning til det sentrale Austlands-området med høve til vidareføring til Sverige. For å koma i gang krevs det ei lov om leggjing av gassrørledningar på land.

Når vil Regjeringa leggje fram ein proposisjon om dette for Stortinget?"


Les hele debatten