Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren


Besvart: 01.06.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Ein del fiskeoppdrettarar som har fått avslag på sine reetablerings- søknader, har også fått fastsatt dato for avvikling av verksemda. Nokre av desse har stevna Fiskeridepartementet for å få prøvd saka si for retten.

Vil det ikkje vera rimeleg at dei fekk halda fram og driva anlegga til rettskraftig dom føreligg?"


Les hele debatten