Spørretimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til samferdselsministeren


Besvart: 01.06.1988 av samferdselsminister Kjell Borgen

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "SAS skal i løpet av et par år sette inn nye 50-seters fly i Nord- Norge. Forlydender går ut på at disse bl.a. skal brukes til å bringe passa- sjerer fra kortbaneflyplassene til hovedflyplassene Bodø, Tromsø og Alta.

Vil det si at Evenes nå skal bygges ned som hovedflyplass, og skjer det i så fall med Samferdselsdepartementets godkjennelse?"


Les hele debatten