Spørretimespørsmål fra Elise Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om regjeringen har foretatt en gjennomgang av regelverket knyttet til økonomisk kompensasjon ved sykdom og karantene på grunn av covid-19

Datert: 11.02.2021
Fremsatt av: Arild Grande (A)
Besvart: 17.02.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Elise Waagen (A)

Spørsmål

Elise Waagen (A): Jeg viser til dokument fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet, «Nytt korrigert revidert svar på covid-19-oppdrag fra HOD 264». FHI skriver følgende: "Folkehelseinstituttet ønsker å peke på behovet for en gjennomgang av regelverket knyttet til økonomisk kompensasjon ved sykdom og karantene." Det trekkes frem personer som mister hele eller store deler av inntekten dersom de må holde seg hjemme grunnet sykdom eller karantene/isolasjon.

Har regjeringen foretatt en gjennomgang av regelverket knyttet til økonomisk kompensasjon?


Les hele debatten