Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til justisministeren


Besvart: 01.06.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "Fengselsdirektøren ved Bastøy landsfengsel har stanset en narkotika- kontroll som skulle vært gjennomført den 10. mai 1988. Samtidig er det rutinemessige samarbeid med politiet om slike saker stanset.

Hva akter justisministeren å foreta seg i anledning dette oppsikts- vekkende forsøk på å hindre en kartlegging av et av de største problemer i fengselsvesenet i dag?"


Les hele debatten