Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til finansministeren


Besvart: 01.06.1988 av finansminister Gunnar Berge

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Etter skattelova får mange private næringsdrivande i praksis ikkje lenger utgiftsført sine kostnader ved bruk av eigen bil i næring, då all bruk opp til 8 000 km pr. år blir tilbakeført for privat bruk, trass i at dei som blir råka også har personbil.

Finn statsråden dette rimeleg, t.d. for bønder, handverkarar og andre sjølvstendig næringsdrivande som er avhengige av bil i næring?"


Les hele debatten