Spørretimespørsmål fra Jan Helge Jansen (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 01.06.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Jan Helge Jansen (H)

Spørsmål

Jan Helge Jansen (H): "Tidsskriftet "Norsk Skoleblad", organ for Norsk Lærerlag, har en artikkel i nr. 16/88 hvor det hevdes at "skolens altoverskyggende problem er uroen, volden, bråket og motivasjonssvikten".

Hvordan vil departementet møte en slik utfordring for å bedre vår grunnskole?"


Les hele debatten