Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 01.06.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Kva vil departementet gjere for å få fram klåre reglar for betaling mellom heimekommune og vertskommune for elevar i spesialskulane?"


Les hele debatten