Spørretimespørsmål fra Benn Eidissen (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 01.06.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Benn Eidissen (H)

Spørsmål

Benn Eidissen (H): "Nordland fylkeskommune har lyst ut det planlagte nye landslinjetil- budet romteknologi VK II fra høsten 1988. 32 søkere har meldt seg til 12 plasser. På grunn av uenighet mellom departementet og fylkeskommunen når det gjelder godkjente driftsutgifter, er det nå stor fare for at undervisnings- tilbudet ikke vil komme i gang i høst.

Vil statsråden sørge for at tilbudet kan starte i høst?"


Les hele debatten