Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 01.06.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Undervisningslokalene ved Emma Hjorts skole er under enhver kritikk. Fordi ansvarsforholdene mellom kommune og fylkeskommune er uklare, blir det ikke tatt initiativ til høyst nødvendig ombygging/nybygging.

Vil statsråden klargjøre disse ansvarsforholdene slik at byggearbeidene kan komme i gang?"


Les hele debatten