Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 01.06.1988 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Når HVPU-institusjonene skal avvikles vil mange av de som bor der få behov for å skaffe seg egen bolig. Bestemmelser i folketrygden fører til at personer født før 1946 får en lavere trygdeytelse (ca. 25.000 pr. år) enn andre i samme situasjon, og skaper naturlig nok problemer i forbindelse med å kunne holde egen bolig.

Hva kan gjøres for å bedre denne gruppas situasjon?"


Les hele debatten