Spørretimespørsmål fra Astrid Nøklebye Heiberg (H) til sosialministeren


Besvart: 01.06.1988 av sosialminister Tove Strand

Astrid Nøklebye Heiberg (H)

Spørsmål

Astrid Nøklebye Heiberg (H): "En rekke krisesentre har varslet at deres virksomhet må opphøre av økonomiske årsaker dersom tilskuddsordningene forandres slik der er fore- slått fra Sosialdepartementet.

Ønsker sosialministeren å skape en helt ny fordeling og oppbygging av landets krisesentre?"


Les hele debatten