Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til handelsministeren


Besvart: 12.10.1988 av handelsminister Jan Balstad

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "To forskningsrapporter, henholdsvis fra Elkem og SINTEF, konkluderer med at det hittil ikke har vært mulig å finne et teknisk/økonomisk forsvarlig alternativ til sør-afrikansk manganmalm-import.

Vil Regjeringen sikre videre drift ved de berørte smelteverkene i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal gjennom tiltak som sikrer fortsatt import av denne malm-kvaliteten?"


Les hele debatten