Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart på vegne av: Kultur- og vitenskapsministeren
Besvart: 12.10.1988 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Den nye prosedyren for overføring av tippemidlar frå STUI til fylkes- kommunane inneber at dette skjer i tre porsjonar, pr. 1. juli, 1. oktober og 1. desember. Dette har ført til store rentetap for idrettslaga.

Vil statsråden medvirke til ei omlegging av rutinene slik at heile beløpet vert overført pr. 1. juli?"


Les hele debatten