Spørretimespørsmål fra Johan Buttedahl (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 12.10.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Johan Buttedahl (Sp)

Spørsmål

Johan Buttedahl (Sp): "Tusenvis av tonn miljøfarlig forbruker-avfall forsvinner hvert år. En hovedårsak kan være at de rutiner som er etablert for innsamling og mot- taking av slikt avfall er for tungvinte og dyre for publikum.

Hva vil Regjeringen gjøre for å få til en mer praktisk og rimelig ordning for forbrukerne?"


Les hele debatten