Spørretimespørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

Om hvordan det hjelper norsk verftsindustri i en krevende tid at et kystgående forskningsfartøy skal bygges i Nederland, med henvisning til at det ble gitt fullmakt til å anskaffe fartøyet som del av en tiltakspakke for verftsindustrien

Datert: 04.03.2021
Besvart: 10.03.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Det siste året har det vært behandlet mange tiltakspakker for å hjelpe norsk næringsliv gjennom koronapandemien. I forbindelse med behandlingen av Prop. 127 S (2019–2020) ble det som en del av tiltakspakken for verftsindustrien gitt fullmakt til å anskaffe et kystgående forskningsfartøy innenfor en ramme på 110 mill. kroner. Nå er det bestemt at dette skipet skal bygges i Nederland.

Hvordan hjelper dette norsk verftsindustri i en krevende tid?


Les hele debatten