Spørretimespørsmål fra Charles Børge Remø (H) til olje- og energiministeren


Besvart: 12.10.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Charles Børge Remø (H)

Spørsmål

Charles Børge Remø (H): "Fleischer-utvalget la i 1985 fram innstilling om erstatning til fiskarar for ulemper ved petroleumsvirksomheten. Den politiske handsaminga av saka har teke svært lang tid.

Når vil olje- og energiministeren legge Fleischer-utvalgets innstilling om erstatning til fiskarar for ulemper ved petroleumsvirksomhet på norsk sokkel fram for Stortinget til handsaming?"


Les hele debatten