Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til miljøvernministeren


Besvart: 12.10.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Forbodet mot drivgarnfiske etter laks vil føra til at ca. 1200 kystfiskarar misser ein stor del av årsinntekta si.

Kva for tiltak vil Regjeringa setja i verk for dei fiskarane og dei distrikta som vert råka av dette einsidige fiskeforbodet?"


Les hele debatten