Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 12.10.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Det vises til uttrykt ønske fra Oslo kommune om endringer i forsøket med nytt styringssystem med sikte på å utvide kriteriene for valgbarhet til byrådet og foreliggende evalueringsrapport.

Vil statsråden ta sikte på å foreslå for Stortinget i høst slik endring i forsøksloven?"


Les hele debatten