Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til sosialministeren


Besvart: 12.10.1988 av sosialminister Tove Strand

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Norge er dårlig rustet til å møte et stadig økende narkotikaproblem. Ikke minst gjelder dette behandlingssiden. Behandlingstilbudet er sparsomt, man har ikke engang behandlingskapasitet til dem som ønsker behandling, og behovet øker raskt.

Hva vil statsråden gjøre for at antall behandlingsplasser for narkomane kan økes?"


Les hele debatten