Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til landbruksministeren


Besvart: 12.10.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "Det blir i pressen stadig avslørt eksempler på groteske dyre- mishandlingssaker hvor det klart kommer frem at dyrevernet ikke fungerer etter hensikten.

Vil landbruksministeren innskjerpe overfor de kommunale dyrevernnemnder det ansvar de har for at dyrevernlovens bestemmelser blir overholdt?"


Les hele debatten