Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart på vegne av: Kultur- og vitenskapsministeren
Besvart: 20.10.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "I forskriftene om kabelsendinger står det at: "abonnentar som ikkje ønskjer å motta ei sending, kan krevje å bli skjerma frå ho, men må sjølve dekkje kostnadene ved avskjerminga".

Hva vil dette koste den enkelte abonnent, og mener statsråden at denne retten blir reell?"


Les hele debatten