Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til miljøvernministeren


Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 20.10.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "Store utslipp av svovel fra industrien på Kola-halvøya har ført til en alvorlig skogsdød i området. Denne forurensning har også ført til begynnende skogsdød på norsk side.

Hvilke initiativ vil departementet ta for å få redusert den alvorlige luftforurensningen fra den sovjetiske industrien i området?"


Les hele debatten