Muntlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om det å øke kunnskaps- og forskningssamarbeidet med bl.a. Russland og Kina er regjeringens politikk, med bakgrunn i at PST vurderer etterretningsvirksomhet og spionasje fra land som Kina og Russland som en av våre største trusler, og peker også på akademia

Datert: 10.03.2021
Besvart: 10.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): I romjulen kunne vi lese i Dagens Næringsliv at PST mener utdanningssektoren er fullstendig blåøyd og veldig, veldig naiv. 4. februar i VG kunne vi lese samme budskap, at PST mente at de fortsatt er naive i sine holdninger og handlinger mot utenlandsk etterretning.

I PSTs årlige trusselvurderinger vurderer de etterretningsvirksomhet og spionasje fra land som Kina og Russland som en av våre største trusler, og de peker også på akademia. Statsråden har selv fått vedtatt en stortingsmelding om studentmobilitet, hvor regjeringen har lagt opp til økt samarbeid med Kina og Russland, land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Fremskrittspartiet mener vi må være mer oppmerksomme på denne problemstillingen. Derfor tok vi initiativ til et møte mellom komiteen og PST og foreslo at det skal bli et tettere og mer formalisert samarbeid mellom akademia og PST framover. Jeg er overrasket over at kun Fremskrittspartiet stemte for dette. Jeg er overrasket over at Fremskrittspartiet stod helt alene i merknader, og at ingen andre partier omtalte denne bekymringen i Stortinget.

Desto mer overrasket ble jeg over at stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra regjeringspartiet Høyre kun fire timer etter at han hadde brukt pekefingeren til å trykke på voteringsknappen og gi sin tilslutning til økt kunnskaps- og forskningssamarbeid med Kina og Russland, var ute i VG og brukte pekefingeren til å advare mot nettopp økt kunnskaps- og forskningssamarbeid med Russland og Kina.

Dette gjorde meg forvirret og usikker for hvilken bruk av pekefingeren til representanten Elvenes det er som best beskriver hva som er regjeringens politikk. Derfor må jeg be om en klargjøring: Er det å øke kunnskaps- og forskningssamarbeidet med bl.a. Russland og Kina som er regjeringens politikk, eller er det det ikke?


Les hele debatten