Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til å gjera unntaka for eigedomsskatt meir kjende, slik at fleire historiske hotell kan få sleppa å betale eigedomsskatt

Datert: 09.03.2021
Besvart: 14.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Eg viser til svaret på det skriftlege spørsmålet mitt nr. 1277 om eigedomsskatt for historiske hotell, som eg meiner er utydeleg.

Vil statsråden ta initiativ til å gjera unntaka meir kjende, slik at fleire historiske hotell kan få sleppa å betale eigedomsskatt?


Les hele debatten