Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til finansministeren


Besvart: 20.10.1988 av finansminister Gunnar Berge

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Mener finansministeren de avgifter som er foreslått til nå er tilstrekkelige til å fremme en mer miljø- og naturvennlig produksjon og et riktigere forbruksmønster, og hva vil Regjeringen eventuelt ytterligere gjøre for å bidra til dette?"


Les hele debatten