Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til sosialministeren


Besvart: 20.10.1988 av sosialminister Tove Strand

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Ved Ullersmo landsfengsel og Ila landsfengsel og sikringsanstalt er det fanger med store psykiske problemer. Fengslene har ingen mulighet til å gi fangene den medisinske behandling de trenger, alternativet er ofte enecelle eller glattcelle. Akershus fylkeskommune er pålagt ansvaret for den psyki- atriske behandlingen av disse fangene, men arbeidet med å bygge opp tjeneste forsinkes ved at avtalen med staten ennå ikke er brakt i havn.

Hva vil sosialministeren gjøre for å få fortgang i arbeidet?"


Les hele debatten