Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 20.10.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "En undersøkelse foretatt av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund viser stor lønnsforskjell mellom kvinner og menn som innehar samme stilling, både i offentlig og privat sektor. Jeg er kjent med at statsråden tidligere har avvist et forslag fra YS om en informasjonskampanje om dette spørsmålet.

Hvilke tiltak vil statsråden nå sette i verk for at likestillingslovens bestemmelse om lik lønn for likt arbeid blir overholdt?"


Les hele debatten