Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 20.10.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Forbrukerrådet har bebudet nedlegging/omlegging av det lokale for- brukerapparat.

Vil statsråden ta initiativ til å fremme en melding om forbruker- politikken, slik at vi kan få en bred drøfting av dette viktige arbeids- felt?"


Les hele debatten