Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren


Besvart: 26.10.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "På grunn av avsetningsvansker til konsum er betydelige kvanta sild de senere år levert bl.a. til sovjetiske fabrikkskip og til en pris ned mot det som nå betales for anvendelse til mel og olje.

Vil statsråden åpne adgang for at sild kan leveres til oppmaling for produksjon av høgkvalitetsprodukter som laksefor, for derved å lette av- setningsproblemene og redusere importbehovet for råstoff til laksefor?"


Les hele debatten