Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 07.02.1997
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 19.02.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde i Frosta kommune ble i 1985 tatt med blant de internasjonale våtmarksområdene for fugl og innlemmet i Ramsar-knvensjonen.

Hvordan vurderer statsråden tilstanden for naturreservatet, og hvilke tiltak mener statsråden er nødvendig for å beholde områdets ornitologiske og biologiske verdi?


Les hele debatten