Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til justisministeren


Besvart: 26.10.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "For ca. to og et halvt år siden valgte Justisdepartementet ut Rana politikammer som prøvekammer. Kammeret skulle bli kraftig oppbemannet for å prøve ut hvordan økt bemanning kunne virke kriminalitetsforebyggende. 10 av 15 stillinger er ubesatte.

Hva vil statsråden gjøre?"


Les hele debatten