Spørretimespørsmål fra Charles Børge Remø (H) til finansministeren


Besvart: 26.10.1988 av finansminister Gunnar Berge

Charles Børge Remø (H)

Spørsmål

Charles Børge Remø (H): "Ifølge Dagbladet av 21. oktober 1988 har Høgsterett stadfesta dom om at "overskudd på diett" for reiser utover 50 dagar i året ikkje skal plussast på inntekta.

Kva vil finansministeren gjere for å rette opp feilen som er gjort likningsmessig i fleire år, ved å plusse på som inntekt delar av kostpengar utover 50 dagar?"


Les hele debatten