Spørretimespørsmål fra Britt Harkestad (KrF) til finansministeren


Besvart: 26.10.1988 av finansminister Gunnar Berge

Britt Harkestad (KrF)

Spørsmål

Britt Harkestad (KrF): "Fleire ringnotfartøy-rederi i Hordaland har fått avslag på søknadene om fornying av driftskredittlån i valuta.

Kan finansministeren forklare denne uventa endringa i Noregs Bank sin praksis, og eventuelt gjere noko for at tolkinga av valutareglane som vart lagt til grunn i 1987 også vert gjort gjeldande for inneverande år?"


Les hele debatten