Spørretimespørsmål fra John S. Tveit (KrF) til sosialministeren


Besvart: 26.10.1988 av sosialminister Tove Strand

John S. Tveit (KrF)

Spørsmål

John S. Tveit (KrF): "Vil departementet vurdere å innføre polikliniske refusjonstakster for poliklinisk behandling innen rusmiddelomsorgen slik det er for annen poli- klinisk virksomhet i helsevesenet?"


Les hele debatten