Spørretimespørsmål fra Kjell Erfjord (KrF) til sosialministeren


Besvart: 26.10.1988 av sosialminister Tove Strand

Kjell Erfjord (KrF)

Spørsmål

Kjell Erfjord (KrF): "Gjeldende lov- og regelverk fører til at barn under utdanning får barnepensjon fram til 21 år, hvis faren dør ved yrkesskade, men bare til 18 år hvis forsørger dør "naturlig" død. Denne forskjellsbehandling oppleves urettferdig.

Vil departementet gjøre noe for å rette på dette misforholdet?"


Les hele debatten