Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til sosialministeren


Besvart: 26.10.1988 av sosialminister Tove Strand

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Det er krise i barnevernet.

Kva vil sosialministeren gjere for å løyse krisa og m.a. syte for at kommunane gjer fortgang i handsaming i alle dei barnevernsakene som ventar på handsaming?"


Les hele debatten