Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til sosialministeren


Besvart: 26.10.1988 av sosialminister Tove Strand

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Hverdagsulykker er et større helseproblem enn kreft. Dødeligheten av arbeids- og trafikkulykker har sunket i de siste 10 - 15 år, mens den har steget for hjem- og fritidsulykker. Så vel private som offentlige instanser har engasjert seg i arbeidet med å redusere ulykkestallene.

Hva kan sosialministeren gjøre for at helsevesenet lokalt og sentralt kan organiseres til større innsats?"


Les hele debatten