Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren


Besvart: 26.10.1988 av samferdselsminister William Engseth

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Av pressen har jeg sett at Luftfartsverket fortsatt skal drive meteorologiske målinger på Hurum i 2 år.

Hva er hensikten med disse målingene?"


Les hele debatten