Spørretimespørsmål fra Åge Hovengen (A) til samferdselsministeren


Besvart: 26.10.1988 av samferdselsminister William Engseth

Åge Hovengen (A)

Spørsmål

Åge Hovengen (A): "Norsk Jernbaneforbunds forslag om å utsette nedleggelsen av Valdres- banen til utgangen av mai 1989 er et fornuftig forslag. Da vil nedleggelsen falle sammen med tidspunktet da NSB foretar sin årlige ruteendring, samtidig som at en flytting av datoen vil bidra til langt mindre personalproblemer.

Kan samferdselsministeren bidra til en slik løsning?"


Les hele debatten