Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Om statsråden vil lytte til kulturfeltet og revurdere innskrenkningen av kompensasjonsordningen for kulturlivet for et kulturfelt i krise

Datert: 08.04.2021
Besvart: 14.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Kulturorganisasjonene er bekymret for at den nye kompensasjonsordningen for kulturlivet er en innskrenkning av de eksisterende ordningene, og at artister og underleverandører vil måtte bære risiko for avlysning og tapte inntekter. I tillegg viser eksempler fra Kulturdepartementet at det foreslås begrensninger som gjør at en underleverandør med 5 mill. kroner i tapte inntekter kun får utbetalt 1,5 mill. kroner i kompensasjon.

Vil statsråden lytte til kulturfeltet og revurdere innskrenkningen av ordningen for et kulturfelt i krise?


Les hele debatten