Spørretimespørsmål fra Jostein Berntsen (A) til samferdselsministeren


Besvart: 26.10.1988 av samferdselsminister William Engseth

Jostein Berntsen (A)

Spørsmål

Jostein Berntsen (A): "Minst 10-20% av trafikkulykkene med barn skjer på veg til skolen, og foreldrene er redde for å sende barna sine på skolevegen. Barn har krav på en trygg skoleveg, uansett alder, vegens lengde og årstid.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre at barn virkelig får en trygg skoleveg?"


Les hele debatten