Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til samferdselsministeren


Besvart: 26.10.1988 av samferdselsminister William Engseth

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Krav om sikkerhetsbelter i busser er tidligere avvist. Hele 23% av landets skolebarn bruker buss eller andre offentlige transportmidler til og fra skolen.

Vil samferdselsministeren på nytt vurdere innføring av sikkerhetsbelter i skolebusser?"


Les hele debatten