Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 26.10.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Kommunenes Sentralforbund oppgir at antall barnehageplasser i landet har økt med ca. 2 500 fra skolestart 1987 til skolestart 1988. Statsråd Halvorsen, derimot, oppgir nettoøkningen i 1987 til 7 500 og i 1988 til over 8 500 barnehageplasser.

Hva bygger statsråden sine tall på, er det på innvilget lån fra Hus- banken eller kommunenes egne tall, og har man da tatt hensyn til nedlagte og stengte barnehageavdelinger?"


Les hele debatten