Spørretimespørsmål fra Rolf Nilssen (A) til fiskeriministeren


Besvart: 02.11.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Rolf Nilssen (A)

Spørsmål

Rolf Nilssen (A): "På grunn av ressurssituasjonen og reguleringer er det varslet om- fattende permitteringer i fiskeforedlingsindustrien.

Hvilke tiltak kan settes i verk for å hindre at tusenvis av fiske- industriarbeidere nå permitteres?"


Les hele debatten