Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 02.11.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Lofilab søkte den 1. september 1987 Kommunaldepartementet om støtte til "masseoppdrett av torskeyngel i poll." I brev av 26. oktober 1988 ble det gitt avslag på søknaden uten nærmere begrunnelse.

Hvordan vil kommunalministeren stille seg til en ny søknad?"


Les hele debatten