Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til finansministeren


Besvart: 02.11.1988 av finansminister Gunnar Berge

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Resultatet av omleggjinga av sjømannsskatteordninga frå 1. januar 1989 og ei ny fordeling av inntektene mellom stat, fylkeskommune og kommune vil føra til betydelege inntektstap for mange typiske sjømannskommunar.

Var dette tilsikta, eller vil tilhøvet verta retta opp slik at ikkje inntektsgrunnlaget for desse kommunane sviktar?"


Les hele debatten